Facebook

Informatie

Kwaliteit

 

De Elsenburg is in het bezit van het HKZ keurmerk voor kleine organisaties. Jaarlijks worden wij geauditeerd door de certificerende instelling TUV Nederland. De kwaliteit van de zorg wordt hierbij gecontroleerd en geëvalueerd.

 

 

Lidmaatschap NBEC

De Elsenburg is lid van de NBEC, kwaliteit in kleinschalige zorg. De NBEC is een coöperatie van zelfstandige zorgondernemers. De visie is het waarborgen en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.nbec.nl 

Klachten

Mocht u een klacht hebben of onvrede dan is de eerste stap om contact met ons op te nemen en dit bespreekbaar te maken. Bij voorkeur met uw eigen contactpersoon binnen de Elsenburg.

Sinds 1 januari is de wet WkkGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) van toepassing binnen de WLZ (wet langdurige zorg). Dit betekent dat wij een klachtenreglement hanteren en wij ons hebben aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. https://klachtenportaalzorg.nl/.

De Elsenburg biedt ook de mogelijkheid van het inschakelen van een vertrouwenspersoon. Voor zorg vanuit de WLZ en WMO kunt u hiervoor terecht bij de NBEC. Vertrouwenspersonen zijn: Will van Schendel en Karin van der Linde, zij zijn bereikbaar op: tel. 036 – 5483146.  of via vertrouwenspersoon@nbec.nl.
Voor meer informatie over klachten en de vertrouwenspersonen kunt kijken op www.nbec.nl.

Contact

De Elsenburg
Elsenburg 27e
1602 DC
Enkhuizen

Emailadres: info@de-elsenburg.nl

Huistelefoon algemeen: 0228-321690

Mobiel algemeen groep: 06-40851626
Francis Groen (wonen): 06-13134423
KVK: 82452857