Facebook

Uitsluitcriteria

Uitsluitcriteria de Elsenburg

Op dit moment is de dienstverlening van de Elsenburg gericht op het gebied van groepsbegeleiding op het erf. Op de Elsenburg is een tussenstap van het woonhuis naar een van de appartementen op het erf mogelijk indien daar plek is, hiervoor is de begeleiding ook 24/7 bereikbaar.

Per individuele cliënt wordt bij intake geïnventariseerd of de gevraagde zorg door de Elsenburg kan worden geleverd (afstemming vraag – aanbod).  Hierbij wordt gekeken naar de deskundigheid van de medewerkers waarover de Elsenburg beschikt in relatie tot de hulpvraag van cliënt.
Bij intake worden risico’s van de cliënt geïnventariseerd en indien nodig worden n.a.v. risico’s doelen en acties opgenomen in de begeleidingsplannen van cliënten.

De Elsenburg kan geen zorg en/of begeleiding leveren indien er sprake is van: